fbpx

Leu

Localizare: Comuna Leu, județul Dolj

Start proiect: primăvară 2023

Suprafață plantată: 9 ha

Obiectiv: înființare perimetru de ameliorare pentru reabilitarea unui teren degradat.

Specii plantate: stejar pedunculat, frasin, mojdrean, paltin de câmp, gladiță, arțar, jugastru, sălcioară, sânger, porumbar, cireș păsăresc, ulm turkestan, lemn câinesc, păducel, salcâm, gorun, cătină roșie, măceș, frasin pensy, liliac purpuriu și liliac albastru. 

Stare de masiv: toamnă 2028 (estimat)

Stadiu actual proiect: în derulare

Parteneri: 

Motivație pentru amplasarea perimetrelor de ameliorare: 

Localitatea se află într-un județ profund afectat de fenomenul de deșertificare, inclusiv terenul pe care împădurim.  Ne-am propus să rezolvăm câteva probleme de
mediu atât locale – cum sunt controlul eroziunii solului, controlul microclimatului secetos, reducerea alunecărilor de teren, prevenirea inundaţiilor, reducerea poluării, regenerarea terenurilor neproductive și a terenurilor cu biocenoze afectate sau distruse, înverzirea terenurilor abandonate –
 cât şi problema încălzirii globale şi a schimbările climatice asociate.

 

 

 

Leu 2023
Scroll to Top