fbpx

Termeni și condiții

 

În întâmpinarea tuturor persoanelor interesate de tematica pădurilor și perdelelor forestiere, a protecției acestora, precum și a proiectului nostru de împădurire, „Adoptă un copac!”, am creat această platformă, ce prezintă atât informații referitoare la stadiul acțiunilor întreprinse în cadrul proiectului, cât și articole  de interes general, ce au teme diverse legate de silvicultură.

Facem în permanență eforturi pentru a vă informa în mod adecvat, complet și corect privind serviciile oferite/intermediate și încurajăm orice sesizare, reclamație, feedback sau sugestie pentru a ne putea îmbunătăți serviciile și pentru a colabora cât mai eficient sub dezideratul protecției mediului înconjurător.

 

Pentru o navigare optimă pe Platformă vă rugam să citiți cu atenție și în integralitate Termenii și Condițiile de mai jos.

Descrierea asociației ViitorPlus și a site-ului

 

1.1. Site-ul „Adoptă un copac!” (denumit în continuare „site-ul/Platforma”) este proprietatea ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă  (denumită în continuare „ViitorPlus”), având sediul în Str. Rondă Nr. 24, mansardă camera 2, București, Sectorul 2  Cod Fiscal: 18654032, înregistrată cu nr. 10134/14.10.2016 la Judecătoria Sector 2.

Contact: [email protected]

 

1.2. Vizitatorii sunt acele persoane care accesează Platforma pentru a vizualiza informațiile conținute sau pentru a efectua donații în Platforma la un moment dat, indiferent de modalitatea în care ajung să o acceseze (exemplificativ, nelimitativ – accesarea directă, trimiteri din pagini web sau surse externe de orice natură).

 

1.3. Platforma reprezintă un intrument gratuit, care prezintă atât informații educaționale referitoare la păduri și perdele forestiere, la protejarea lor și la creșterea numărului acestora, dar prezintă și o serie de modalități de implicare directă și indirectă în activități sau acțiuni de plantare de puieți forestieri (de la acțiuni concrete de plantare de arbori până la strângere de fonduri prin donarea zilei de naștere).

La interogarea platformei, utilizatorii/utilizatorii inregistrati au optiunea de a alege dintre criteriile prestabilite de cautare si/sau vor avea posibilitatea de a realiza interogari folosind cuvintele cheie corespunzatoare chestiunii pe care doresc sa o consulte.

 

1.4. Niciun utilizator nu poate invoca necunoasterea Termenilor si Conditiilor din prezentul document sau faptul neprecizarii exprese a unei limitari/interdictii/instructiuni in masura in care acestea se suprapun unor limitari/interdictii/obligatii legale, reies implicit din ansamblul Termenilor si Conditiilor publicati pe site sau se poate aprecia in mod rezonabil ca utilizatorii puteau sa le prevada in contextul accesarii obisnuite a oricarui site.

Conținutul platformei. Răspunderea ViitorPlus cu privire la conținutul platformei, în cazul unor probleme tehnice sau intervenții neautorizate de orice tip

 

2.1. ViitorPlus definește prin „conținut” toate informațiile afișate pe site sub formă de text, date, software, fișiere audio sau video, imagini statice sau în mișcare ori combinații între acestea, trimiterile la materiale de acest tip sau pagini externe (inclusiv modulul de localizare), publicate și/sau menținute pe site din inițiativă și/sau sub controlul/supravegherea ViitorPlus ori în prin intervenție neautorizată.

 

2.2. ViitorPlus își rezerva dreptul de a afișa la secțiunile aferente site-ului imagini cu titlu de prezentare, fără obligația de a corespunde cu serviciile sau produsele vizate de aceste imagini.

Utilizatorii sunt îndrumați ca anterior adoptării unei decizii privind activitățile aferente scopului pentru care Platforma/aplicația le este pusă la dispoziție, să consulte inclusiv alte  servicii de localizare pentru adresele înregistrate și să solicite de la ViitorPlus, prin căile de comunicare afișate pe site, sau de la alți utilizatori înregistrați, prin datele de identificare furnizate de aceștia, orice informații relevante.

2.3. ViitorPlus își rezervă dreptul de a modifica/completa/șterge în tot sau în parte/ suspenda sau întrerupe pe durata determinată sau nedeterminată accesul general la Platformă/aplicația, fără a avea o obligație de a notifica în prealabil sau ulterior utilizatorii și fară că aceștia din urmă să poată pretinde despăgubiri directe sau indirecte derivând din aceste fapte. Orice modificări sau completări a Termenilor și Condițiilor din prezentul document sunt opozabile utilizatorilor de la momentul primei accesări după publicarea acestora.

 

2.4. ViitorPlus depune eforturi pentru a asigura exactitatea conținutului site-ului și pentru a împiedica orice intervenții neautorizate. Cu toate acestea, ViitorPlus nu își asumă răspunderea pentru informațiile inexacte publicate pe site, indiferent dacă acestea vizează informații publicate pe site din inițiativă și/sau sub controlul/supravegherea ViitorPlus ori prin intervenție neautorizată și nici pentru consecințele de orice natură care ar deriva din caracterul inexact al conținutului site-ului.

 

2.4.1. În cazul în care utilizatorii doresc să transmită către ViitorPlus sesizări/reclamații/solicitări orice încălcare a normelor privind activitatea site-ului, iar comunicarea nu se poate asigura din motive ce nu țin de ViitorPlus sau din cauza inexactității uneia dintre datele de contact publicate pe site, utilizatorii sunt îndrumați să uzeze de celelalte cai de comunicare publicate pe site. Lipsa de stăruință a utilizatorilor în acest sens (în cazul în care puteau găsi cu o diligența rezonabilă datele de contact ale ViitorPlus pentru realizarea comunicării) nu poate fi asimilată culpei sau neglijenței ViitorPlus în raport de obligațiile sale legale.

 

2.4.2. La momentul transmiterii unei solicitări de tipul celor vizate de paragraful precedent, utilizatorii vor indica o modalitate prin care li se vă putea comunica preluarea solicitării în termen de 48 de ore de la primire și eventualele măsuri adoptate.

 

2.5. ViitorPlus nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile de orice natură, directe sau indirecte, cauzate utilizatorilor prin intervenții neautorizate de orice tip. În cazul unei breșe de securitate de acest tip ViitorPlus vă lua toate măsurile rezonabile pentru a împiedica/limita intervenția neautorizată.

Utilizatorii care sesizează o intervenție neutorizata, inexactitatea unei informații, sau orice conținut neconform Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului, sunt îndrumați să anunțe de îndată ViitorPlus, la una dintre adresele de contact publicate pe site/disponibile în latforma/aplicația.

 

2.6. Accesarea informațiilor prezentate în oricare dintre secțiunile din platforma/aplicația, nu creează obligații contractuale pentru ViitorPlus și conținutul platformei nu poate fi opus față de ViitorPlus pentru a justifica condiții contrare sau incompatibile clauzelor contractelor încheiate cu acesta, dobândirea unor drepturi suplimentare față de cele din contracte de către utilizatorul site-ului care este parte la contracte și nici asumarea unor obligații suplimentare de către ViitorPlus față de acesta.

 

2.7. ViitorPlus nu își asuma obligația furnizării serviciilor prezentate pe site sau conexe acestora exclusiv prin mijloace proprii, putând apela în acest sens la colaboratori externi. Condițiile specifice ale furnizării produselor și serviciilor principale sau conexe pot face obiectul unor reglementări speciale publicate pe site și/sau stabilite prin contracte.

 

2.8. Prin accesarea în orice mod a site-ului, utilizatorii își asumă răspunderea respectării în mod complet și întocmai a condițiilor de accesare și utilizare generale a site-ului sau a condițiilor speciale aferente altor servicii, publicate în Platforma/aplicația, în forma de la data accesării. În caz de încălcare a acestei obligații, ViitorPlus își rezerva dreptul de a uza în mod cumulativ sau separat de toate masurile tehnice precizate în cadrul prezentului document și de toate căile legale care îi stau la dispoziție (civile, administrative, penale și de altă natură) pentru a împiedica pentru viitor/limita încălcarea drepturilor și intereselor sale legitime, pentru recuperarea prejudiciilor materiale sau morale cauzate direct sau indirect față de aceasta.

 

2.9. Drepturile ViitorPlus și răspunderea utilizatorilor în condițiile articolului 2.8  din prezentul document se extind asupra tuturor drepturilor și intereselor legitime ale angajaților/asociaților/colaboratorilor/clienților/furnizorilor de produse și servicii către ViitorPlus / persoanelor vizate ale căror date sunt prelucrate de ViitorPlus, lezate în orice mod prin accesarea sau utilizarea neconformă a platformei și/sau a serviciilor suplimentare reglementate prin condiții speciale sau prin intervenții neautorizate de orice tip asupra site-ului.

 

2.10. Utilizatorii nu au dreptul să preia, transmită, transfere, difuzeze, publice, reproducă, să creeze din aceasta o operă secundară, vândă, licențieze, închirieze, concesioneze sau să transfere în alt mod orice parte a cuprinsului site-ului, oricărei terțe persoane (incluzând, făra a se limita la, alte persoane din societatea sau organizația sa), indiferent dacă pentru un scop comercial sau necomercial, fară a avea acordul prealabil scris al ViitorPlus. Conținutul trimis de către vizitatorii site-ului pentru a putea fi publicat intra sub aceleași restricții ale drepturilor de proprietate.

 

2.10.1. Prin excepție, activitățile precizate anterior, sunt permise numai în limita răspândirii/promovării în spațiul public sau privat a prezentei platforme și/sau a serviciilor puse la dispoziție/înlesnite/intermediate de ViitorPlus prin intermediul prezentei platforme, prin rețelele de socializare și orice tipuri de pagini/platforme web/aplicații, admise în condițiile prezentului document.

 

2.11. ViitorPlus nu își asuma răspunderea pentru eventualele prejudicii, pierderi și/sau cheltuieli care apar prin utilizarea site-ului, din cauza funcționarii necorespunzătoare, a avariilor, din transmiterea cu întârziere a informațiilor, din virusarea stațiilor de accesare, din funcționare necorespunzătoare a liniei sau sistemului, pentru eventuale erori de afișare apărute pe Platforma/aplicația, inclusiv din prisma locației afișate pentru diversele puncte de colectare, precum nici pentru elemente de grafica afișate pe site ce se dovedesc a fi eronate sau nu pot fi vizualizate, precum nu își asumă responsabilitatea în ceea ce privește buna funcționare a surselor externe de conținut către care se fac trimiteri în materialele prezentate pe Platforma/aplicația (nefiind în nici un fel implicată în gestionarea acestora), sau din alte cauze similare.

 

Modalitățile de utilizare a site-ului

 

3.1. Orice utilizator poate consulta Platforma/aplicația ViitorPlus fară a fi necesară crearea unui cont de utilizator. În acest caz, utilizatorul înțelege și accepta că:

– utilizatorul nu vă putea participa la modulul de tip „donație”, disponibil pe Platforma.

 

3.2. Orice utilizator își poate crea un cont/profil de utilizator pe Platforma ViitorPlus prin accesarea secțiunii Donează, disponibila în partea dreapta sus din Pagina de pornire, prin completarea formularului de înregistrare în mod corect și complet, cu toate datele solicitate.

Contul de utilizator va fi creat după confirmarea identității prin adresa de e-mail înregistrată. Parola de accesare a contului va fi aleasă de utilizator la momentul completării formularului de înregistrare/va fi generată automat și transmisă prin e-mail, putând fi modificată de utilizator după confirmarea prin e-mail.

 

3.3. Totodată, orice utilizator, indiferent dacă deține ori nu un cont, va putea adresa orice tip de comunicări către ViitorPlus, prin trasmiterea unui email la adresa de email indicată în secțiunea Contact a prezentei Platforme. Nu se va da niciun răspuns mesajelor jignitoare, având un limbaj inadecvat, sau care nu privesc în niciun fel asociația ViitorPlus.

În cazul informațiilor privind negocierile contractuale sau contractele încheiate cu ViitorPlus, rugăm trasmiterea oricăror comunicări pe căile special agreate în acest sens.

Drepturile de proprietate intelectuală

 

4.1. Întreg conținutul site-ului este proprietatea exclusivă a societății ViitorPlus  și drepturile de autor asupra textelor publicate îi aparțin în totalitate. Cu titlu particular, orice utilizator care face un anumit tip de comunicare către/prin/pe Platforma/aplicația, în orice mod, își dă consimțământul în mod irevocabil, nelimitat pe criteriu teritorial, pentru folosirea, copierea, afișarea publică a acestor comunicări sau crearea de comunicări derivate din acestea, de către ViitorPlus.

 

4.2. Comunicările oricăror informații sau date sub formă de mesaj, text, imagine, fișier audio și/sau video sau orice alt tip de material, indiferent de modalitatea de publicare sau transmitere a acestora (public sau individual), de către orice persoană fizică sau juridică, alta decât  ViitorPlus, indiferent dacă au fost aprobate sau nu în prealabil publicării de ViitorPlus, după împrejurări, se realizează pe răspunderea exclusivă a persoanei care face accesibile în orice mod pe Platforma/aplicația comunicările, atât fața de ViitorPlus cât și față de terți, ViitorPlus nefiind în nici un fel răspunzător de conținutul sau modalitatea de publicare a acestor comunicări.

 

4.2.1. Utilizatorii, răspund direct și în totalitate inclusiv pentru orice conținut transmis/distribuit/făcut accesibil în orice mod în alte spații web, de orice natură, inclusiv din prisma termenilor și condițiilor de utilizare a respectivelor spații.

 

4.3. Folosirea sau imitarea mărcilor înregistrate de către orice vizitator al site-ului, fară autorizarea prealabilă a titularului mărcii, chiar dacă se indică originea reală a produselor sau dacă se adaugă mențiuni ca „gen”, „tip”, „imitație” și alte asemenea, este strict și expres interzisă.

 

4.4. Vizitatorilor acestui site le este în mod strict și expres interzis să folosească atât site-ul cât și produsele puse la dispoziție prin intermediul acestuia, în scopul încărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut este ilegal, contrar bunelor moravuri sau ordinii publice (de exemplu: este defăimător, ofensator, abuziv, vulgar, afectează dreptul la intimitate al altor persoane, îndeamnă la violență sau la ură rasială, etnică ori are un caracter intimidant).

 

4.5. Utilizatorilor acestui site le este strict și expres interzis să realizeze o asocieze de orice tip intre prezentul site/ serviciile ViitorPlus/mărcile utilizate de ViitorPlus și pagini care au conținut ilegal, contrar bunelor moravuri și ordinii publice (astfel cum au fost exemplificate la articolul precedent), care promovează pagini cu un asemenea conținut sau cu domenii web de orice tip care ar putea aduce atingere direct sau indirect imaginii ViitorPlus sau ar creea o confuzie cu privire la furnizorul serviciilor ViitorPlus sau cu privire la mărcile utilizate de către acesta.

 

4.6. ViitorPlus își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul site-ului, în orice moment, fiind aplicabile utilizatorilor de la prima accesare ulterior introducerii lor.

 

4.7. Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât ViitorPlus. Astfel de link-uri sunt furnizate pentru a fi folosite numai dacă utilizatorii vor dori acest lucru. ViitorPlus nu controlează și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidențialitate sau securitate și de funcționalitate aferente acestor site-uri.

Accesarea neconformă a site-ului. Restrictionarea accesului.

 

5.1. Orice accesare care nu respectă în tot și întocmai condițiile publicate în prezenta pagină va fi considerată accesare neconformă și ViitorPlus nu își asumă nicio responsabilitate față de consecințele care ar putea apărea.

 

5.2. În caz de accesare neconformă, ViitorPlus își rezervă dreptul de a bloca, fară înștiințare prealabilă sau ulterioară, accesul unui anumit utilizator pe o perioadă determinată/nedeterminată.

 

5.3. Totodată, ViitorPlus își rezervă dreptul de a bloca, fără înștiințare prealabilă sau ulterioară, accesul unui anumit utilizator pe o perioadă determinată/nedeterminată în cazul în care se detectează un comportament ce nu poate fi justificat de accesarea normală și rezonabilă a site-ului, chiar dacă nu constituire condiție expresă de utilizare conformă în cadrul prezentului document, sau dacă modalitatea de accesare îngreunează/afecteaza în orice mod și în orice măsură funcționarea optimă a site-ului, a mijloacelor fizice/programelor software prin care acesta este gestionat/securizat/în care sunt stocate datele colectate prin site sau funcționarea optimă a oricăror echipamente/sisteme/programe/ servere implicate în orice mod în funcționarea site-ului.

 

5.4. În toate cazurile, va constitui o accesare neconformă orice intervenție neautorizată asupra site-ului în general, sau a elementelor sale de conținut, în particular.

 

5.5. Accesarea și utilizarea site-ului de către vizitatori, accesarea surselor externe indicate și descărcarea oricărui elemente de conținut se realizează pe propria răspundere a utilizatorilor.

Publicitate, promoții, campanii

ViitorPlus poate desfășură în orice moment campanii și/sau promoții în orice secțiune din Platforma/aplicația. Campaniile și promoțiile derulate de ViitorPlus nu necesită acordul vizitatorilor site-ului.

Dispoziții finale

 

7.1. Prezentul document se completează cu Politica de Confidențialitate și Politica de Cookies, disponibile pe site.

 

7.2. ViitorPlus recomandă tuturor vizitatorilor să parcurgă întreg conținutul prezentelor termeni și condiții, cu atenție, apoi să adreseze orice tip de întrebare privind înțelegerea lor, utilizând datele din secțiunea „contact”. Se va furniza un răspuns în maxim 30 de zile lucrătoare în modalitatea de comunicare rezonabilă indicată de utilizator, iar în lipsă, prin e-mail.

 

7.3. Orice neînțelegeri apărute între ViitorPlus și vizitatori vor fi soluționate pe cale amiabilă și, în cazul în care acest lucru nu vă fi posibil, părțile se vor adresa instanțelor competente.

 

Versiune publicată în Iunie 2020

2020 Copyright VIITORPLUS – ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

Scroll to Top