fbpx

Beneficii colaborare

Teambuilding și networking

Responsabilitate socială corporativă

Alături de demersurile interne de reducere a amprentei negative a activității economice asupra mediului înconjurător, o companie poate să raporteze atingerea câtorva indicatori de performanță din strategia de responsabilitate corporativă (ESG KPIs). Indicatorii de mediu privesc materiale utilizate, energia și apa consumate, biodiversitatea, emisiile de gaze cu efect de seră, deversarile și deșeurile, impactul datorat i transportului și investițiile pentru protecția mediului.

Sponsorizare și fiscalitate

Legea sponsorizării și Codul fiscal permit societăților comerciale plătitoare de impozit pe profit să ofere sponsorizări ONG-urilor și să beneficieze de facilități fiscale, în anumite condiții prevăzute de lege. Chelutiala cu sponsorizarea oferită nu este o cheltuială deductibilă fiscal, dar poate reprezenta un credit fiscal, adică poate reduce impozitul pe profit de plată cu suma integrală a sponsorizării oferite. Astfel, facilitatea fiscală acordată prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului să plătească efectiv suma respectivă către o organizație fără scop lucrativ și  nu în contul impozitului pe profit.

 

Începând cu anul 2019, persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit și cele plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care efectuează sponsorizări beneficiază de deduceri fiscale astfel:

  1. Plătitorii de impozit pe profit

În cazul plătitorilor de impozit pe profit care efectuează sponsorizare potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, se aplică Legea sponsorizării 2019, cheltuielile efectuate fiind nedeductibile, însă sumele aferente se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

valoarea calculată prin aplicarea a 0,75 % la cifra de afaceri (Legea nr. 156/2019 începând cu 29.07.2019);
valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

2. Plătitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor

 

Începând cu 01 aprilie 2019 microintreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Sursa: fiscalitatea.ro

Exemple certificate de adopție copăcei

Scroll to Top