fbpx

Breasta

Localizare: Comuna Breasta, județul Dolj

Start proiect: primăvară 2020

Suprafață totală: 22 ha

Parcela 1 – sat Obedin (lat. 44.372318, long. 23.682439)

  • Suprafață plantată: 2,1 ha
  • Obiectiv: înființare perimetru de ameliorare pentru reabilitarea unui teren degradat; protecția căilor de acces.
  • Specii plantate: salcâm (Robinia pseudoacacia), ulm de Turkestan (Ulmus pumila), sânger (Cornus sanguinea)
  • Stare de masiv: primăvară 2025 (estimat)
  • Stadiu actual proiect: în derulare

Parcela 2 – sat Breasta (lat. 44.342664, long. 23.665988)

  • Suprafață plantată: 5 ha
  • Obiectiv: înființare perimetru de ameliorare pentru reabilitarea unui teren degradat
  • Specii plantate: stejar pedunculat (Quercus robur), cer (Quercus cerris), ulm de câmp (Ulmus minor), frasin (Fraxinus pennsylvanica), mojdrean (Fraxinus ornus), măceș (Rosa canina), corn (Cornus mas), sălcioară (Elaeagnus angustifolia).
  • Stare de masiv: toamnă 2028 (estimat)

Stadiu actual proiect: în derulare

Partener: OMV Petrom, prin proiectul România plantează pentru mâine

Comuna Breasta se află în județului Dolj, în apropierea municipiului Craiova.

Parcela 1 (2,1 ha) este situată la intrarea în satul Obedin și a primit statutul de teren degradat după ce din acest loc s-au excavat cantități mari de pământ, care a fost transportat și folosit la termocentrala de la Ișalnița. În timpul acestei operațiuni, stratul bogat în humus de la suprafața solului a fost îndepărtat, solul pierzându-și astfel proprietățile fertile, nemaiputând fi folosit pentru agricultură. Totodată, această suprafață se află între un corp de pădure deja existent și un drum județean.

Parcela 2 (16 ha, din care 5 ha plantate în 2020) este situată lângă satul Breasta, în apropierea Stației de apă ce alimentează localitatea. Această suprafață este afectată de eroziune și alunecări de teren, și nu a mai fost folosită pentru agricultură de peste de 30 ani.

Plantarea de vegetație forestieră pe aceste terenuri contribuie atât la creșterea suprafeței împădurite de la nivelul județului Dolj, un județ cu deficit de pădure, cât și la reabilitarea solurilor și protecția împotriva efectelor fenomenelor meteo extreme și eroziunii.

Adoptă un Copac, în parteneriat cu OMV Petrom, prin proiectul România plantează pentru mâine, s-a angajat să reabiliteze aceste terenuri prin revegetarea lor cu vegetație forestieră.

Ultima lucrare efectuată: plantare cu voluntari pe 8 aprilie 2023 și lucrări de îngrijire în iunie 2023

Galerie foto

Breasta
Obedin
Scroll to Top