Apele Vii

Localizare: Comuna Apele Vii, județul Dolj

Start proiect: primăvară 2022

Suprafață plantată: 3,8 ha

Obiectiv: înființare perimetru de ameliorare pentru reabilitarea unui teren deșertificat.

Specii plantate:  salcâm (Robinia pseudoacacia), sălcioară (Elaeagnus angustifolia) și glădiță (Honey locust). 

Stare de masiv: toamnă 2028 (estimat)

Stadiu actual proiect: în derulare

Parteneri: OMV Petrom 

Motivație pentru amplasarea perimetrului de ameliorare

Comuna Apele Vii se află în sudul județului Dolj, într-o zonă puternic afectată de deșertificare. În urma studilor pedologice, solul parcelei plantate a fost clasificat drept degradat prin deșertificare iar pentru stabilizarea și reabilitarea lui a fost recomandată plantare de arbori forestieri.

Alături de partenerul OMV Petrom și administrația locală Primăria Apele Vii, am demarat în primăvara lui 2022 o acțiune de plantare puieti specii mixte pe suprafața de 3,8 hectare deșertificate.

Ultima lucrare efectuată: prașilă manuală și mecanizată în august 2022

Galerie foto