Informații specii pachete

Pachetul de munte

Pachet ce conține 7 puieți din speciile Molid (Picea abies) și Brad (Abies alba).

Pachetul de deal

Pachet ce conține 7 puieți din speciile Gorun (Quercus petraea) și Frasin (Fraxinus excelsior).

Pachetul de câmpie

Pachet ce conține 7 puieți de Stejar pedunculat (Quercus robur), Ulm de câmp (Ulmus minor) și Sânger (Cornus sanguinea).

Pachetul de arbuști

Pachet ce conține 7 puieți de arbusti decorativi: Sălcioară (Eleagnus angustifolia), Lemn câinesc (Ligustrum vulgare) și Cătină roșie (Tamarix ramosissima).