Mereni

Localizare: Comuna Mereni, județul Constanța

Suprafață totală: 60 ha

Start proiect: primăvară 2021

Suprafață plantată: 4,2 ha

Obiectiv: înființare perimetru de ameliorare pentru reabilitarea unui teren degradat

Specii plantate: stejar pedunculat (Quercus robur), ulm de câmp (Ulmus minor), frasin (Fraxinus pennsylvanica), măceș (Rosa canina), sălcioară (Elaeagnus angustifolia), sânger (Cornis sanguinea), plop alb (Populus alba)

Stare de masiv: toamnă 2027 (estimat)

Stadiu actual proiect: în derulare

Partener: CEZ România, Novo Nordisk, Societe Generale, ING Bank, Optiprint, Maersk

Motivație pentru amplasarea perimetrelor de ameliorare

Comuna Mereni se află în județului Constanța, județ ce prezintă un grad foarte scăzut de împădurire. Doar 5% din suprafață este reprezentată de păduri.

Parcela împădurită în primăvara lui 2021 este situată în satul Ciobănița, comuna Mereni și a primit statusul de teren degradat ca rezultat al pășunatului și al agriculturii intensive. Totodată această suprafață se afla la marginea unei păduri deja existente și are ca scop, pe lângă reabilitarea solului degradat, și creșterea suprafeței împădurite pentru bunăstarea comunității locale.

Galerie foto